درباره نقاشی

طراحی دانش ایجاد طرحی از یک تصویر ذهنی، خیالی یا واقعیست. طراحی در معنای تخصصی خودشامل مفاهیم و کاربردهای متنوعیست از این رو مانند واژه ی هنر با یک تعریف روشن ومشخص نمیتوان تمام جنبه های آن را بیان کرد .
در هنرهای تجسمی، طراحی یا به‌صورت یک اثر مستقل ،یا به عنوان پیش‌طرحی برای یک اثر هنری انجام می‌گیرد ،طراحی در دو حوزهٔ کلی مطرح می‌شود: یکی drawing است که شامل برداشت‌های شخصی، احساسات و تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به روش‌های متنوع می‌باشد، و دیگری design است که شامل مراحل ترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح، برای مخاطبی معین است و جنبهٔ کاربردی دارد، مانند رشته‌های طراحی صنعتی، طراحی معماری، طراحی گرافیک و طراحی لباس و…
طراحی اساس نقاشی است ‘اگر می خواهید نقاش ماهری شوید باید طراح خوبی باشید.