درباره آموزش

برای آموزش نقاشی به صورت حرفه ای در ابتدا هنرجویان عزیز میبایست
با طراحی وسیاه قلم باسبک رئال با هدف بالا بردن مهارت های طراحی وآمادگی لازم جهت ورود به سبک های مدرن آشنا می شوند .در سطح بعدی آموزش کار با تکنیک های رنگ روغن واکرلیک در سبک های مدرن ونقاشی فیگوراتیو آشنا می شوند .ودر انتها هنرجویان کار با تکنیک های آبرنگ ومداد رنگی وپاستیل…وهمچنین سبک های هنری مدرن وچهره نگاری یاد می گیرند ودر بخش دکوراتیو هنرجویان با تکنیک های مختلف آشنا می شوند.